Hrad Landštejn


hrad Ladštejn
znak pana

MENU


Nová monografie

o Landštejně

nová kniha
 
 

Landštejn za Vítkovců


Skutečná historie Landšejna začíná až s příchodem rodu Vítkovců. Jako první z nich se pod pod praporem pětilisté růže v bílém poli objevuje na Landštejně Sezima z Landštejna, tento znak však poprvé použil až Vítek z Klokot, jejich původ počíná u Pelhřima z Třeboně.Vítek z Landštejna zaujímal významné místo v družině krále Jana Lucemburského, dokazují to podpisy na důležitých státních dokumentech, jeho jméno nese blízká osada Vitíněves, kterou založil, zemřel roku 1312.

Dědicem jeho statků se stal syn Vilém z Landštejna, který žil v letech 1293 -1352 a za něho dosáhla landštejnská bílá růže největšího rozkvětu.Proslul jako vynikající státník a diplomat, ikdyž jeho a těšil se za svého života mnoha plodů královy přízně za své zásluhy. osud byl ztrpčen ktutou pří se sousedy, pány z Hradce a zejména jeho krvavý spor s Jindřichem z Hradce poznamenal závěr jeho života. Po jeho smrti koupil král Karel IV.celkem 114 cenných knih, které se později staly základem univerzitní knihovny. Dědicem Landštejna se pak stal syn Litold a se svými bratry se pak rozdělil o zbytek otcovského jmění. Dědictví po Litoldovi převzal syn Vilém, nejvyšší zemský komorník, který byl také členem panské jednoty proti králi Václavu VI.. Umírá bez mužských potomků roku 1398.

Neznámým způsobem, patrně dle práva manského, pak připadá Landštejn po jeho smrti české koruně.


© 2005-11 JELINET | Webmaster: webmaster      XHTML 1.1 valid      CSS 2.1 valid