Hrad Landštejn


hrad Ladštejn
znak pana

MENU


Nová monografie

o Landštejně

nová kniha
 
 

Založení hradu


Hrad Landštejn se vyznačuje ještě jednou zvláštností, kterou jeho dosud neobjasněný původ. První domněnka o Vítkovcích jako zakladatelích hradu byla v rozporu se známými historickými fakty. V 60. letech byla nahrazena teorií o rakouském původu Landštejna.Ta vychází z předpokladu, že Landštejn byl založen v době, kdy toto území patřelo přechodně k Rakousku, v souvislosti s odtržením Vitorazska od českých zemí na základě Verdiktu císaře Fridricha Barbarossy, který toto území přiřkl r. 1179 rakouskému vévodovi Leopoldovi v jeho sporu s českým knížetem Bedřichem (1178 -1189). Ve prospěch rakouské teorie svědčí i stavební sloh, který je příznačný pro většinu hornorakouských a dolnobavorských hradů.

Pokud platí rakouská teorie, došlo na tomto území během sedmdesátiletého rozmachu německé kolonizace, kterou zde prosazovali především hrabata z Zobingu a zakladateli hradu jsou s největší pravděpodobností hrabata z Hirschberga, kteří se stali pány tohoto území kolem roku 1200 v osobě Gebharta z Hirschberga (upomíná na něj jméno blízké osady Gebharts, česky Kebharec. Na rakouský sloh upozorňuje především mohutná hranolovitá věž se stěnami místy silnými až 3,8 metrů.

Někteří historikové však tuto teorii na základě nových archeologických výzkumů v Pomezí, středověké historické osadě na dohled z Landštejna, zpochybňijí a soudí, že Landštejn "moravský" vznikl jako hrad zeměpanský založený moravskými markrabaty. Tento názor však nemá oporu v písemných pramenech a předpokládá přechodnou příslušnost Landštejna k Moravě, což nelze spolehlivě prokázat.Landštejnsko vrátil zpět české koruně Přemysl Otakar II. po roce 1260, Vitorazsko bylo ztraceno navždy. Jména prvních držitelů Landštejna nic nevypovídají o jejich rodové příslušnosti ani právním vztahu k Landštejnu. Hartlieb z Landštejna , vyskytující se na listině z roku 1231, mohl být ve službě majitelů hradu a jeho tožnost nebyla spolehlivě potvrzena. Totéž platí o Oldřichu z Landštejna, který se objevuje jako defensor světelského kláštera.


© 2005-11 JELINET | Webmaster: webmaster      XHTML 1.1 valid      CSS 2.1 valid